ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตเข้าเยี่ยมคารวะศึกษาธิการภาค 6 เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์
ประสิทธิ์ เพ็งสกุล/ภาพถ่าย