การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต โดยศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางสาวประไพพรรณ อยู่คง ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุม โดยมี นาย อานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์
ประสิทธิ์ เพ็งสกุล/ภาพถ่าย