ผลการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “การเสริมความเป็นพลเมืองดี”

ดาวน์โหลดไฟลประกาศ คลิกที่นี่

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์