แผ่นพับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต(พ.ศ.2566-2570)

ดาวน์โหลดเพื่ออ่านโบรชัวร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต(พ.ศ.2566-2570) คลิกที่นี่

 

 

###  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ ###

 

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์