นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษา “Be happy model” และBest Practice การจัดการศึกษาปฐมวัย “สร้างสรรค์ ปั้นนวัตกร”

นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษา “Be happy model”
โดย ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Best Practice การจัดการศึกษาปฐมวัย “สร้างสรรค์ ปั้นนวัตกร”
โดย นางสาวกฤตยพร สกุลจันทร์ ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

 

 

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์