ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต โดยมีนางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์