ประชุมพิจารณาร่างกรอบแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2566-2570

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องสกายฮอล โรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซน์ ภูเก็ต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จัดการประชุมพิจารณาร่างกรอบแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2566-2570 มีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต กรรมการและเลขานุการการประชุม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.ภูเก็ต ผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์