สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2565

ผู้ที่สนใจสามารถสมัคร Online ได้ที่ http://ops.jobthaigov.com ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2565 (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ทั้งนี้ วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th คลิกที่หัวข้อ “รับรองคุณวุฒิ” –> หัวข้อ “ระบบพิจารณารับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์”

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์