ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2565 ณ ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์