ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เข้าร่วมพิธิวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันจักรี

6 เมษายน 2565 ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสื่อ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เข้าร่วมพิธิวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันจักรี ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์