ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตนำบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ วิทยาลัยเทคนิคถลาง

วันพุธที่ 4 เมษายน 2565 นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา โครงการ “สร้างฝายมีชีวิต คลองบางขนุน เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา” ณ บริเวณพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคถลาง โดยมี นางสาวกชกร บุษราภรณ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง ให้การต้อนรับและแนะนำสถานที่

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์
อานูวา ดีแม/ถ่ายภาพ