แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

คลิกที่ภาพด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดและอ่านเล่มแผนปฏิบัติราชการ

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์