รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายจิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์