ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการร่วมกิจกรรม วันราชภัฏ “ด้วยพระบารมี จึงมีราชภัฏ”

นายจิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์