ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตมอบหมาย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2564

นายจิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์