ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพบปะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนพร้อมมอบแนวทางการจัดทำ Blueprint ในการพัฒนาการจัดการศึกษา

นายจิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์