ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตนำผู้สื่อข่าว NBT ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดเรียน On Site และการเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียน

นายจิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์