ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตเข้าพบ ผอ.กศน.จังหวัดภูเก็ต เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์