ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมลงพื้นที่กับคณะผู้ตรวจราชการ ในการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์