ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบและส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 1/2565

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์