ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์