กศจ.ภูเก็ต ประกาศให้ผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วยฯ 64 ยื่นความประสงค์ที่จะเข้าสอบในจังหวัดที่อาศัยอยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงานปัจจุบัน ผ่านระบบออนไลน์

ลิงค์เข้าสู่ระบบยื่นความประสงค์เลือกจังหวัดฯ http://obecprovince64.com/

คู่มือการใช้งานระบบยื่นความประสงค์เลือกจังหวัดฯ

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์