รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2565

คลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้เพื่อดูรายงานในแต่ละงวด

งวดที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2564

งวดที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

งวดที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2564

งวดที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2565

งวดที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

งวดที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2565

งวดที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2565

งวดที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

งวดที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

งวดที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

งวดที่ 11 ประจำเดือนสิงหาคม 2565

งวดที่ 12 ประจำเดือนกันยายน 2565

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์