สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต (สพป.ภูเก็ต) ประกาศตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา(เพิ่มเติม)

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์