ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 15 – 25 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนักความเป็นไทย #เด็กอวด(ทำ)ดี

#ด่วน
ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 15 – 25 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนักความเป็นไทย #เด็กอวด(ทำ)ดี

หมดเขตรับสมัคร 30 เมษายน 2564

ช่องทางการสมัคร/ใบสมัคร ดูในประกาศ

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์