ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตเปิดกิจกรรม “เปิดบ้านการศึกษาพิเศษ” จัดโดย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์