รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์