ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลราไวย์

23 กุมภาพันธ์ 2564 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลราไวย์

โพสต์โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เมื่อ วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2021

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์