กศจ.นครปฐม ประกาศรับสมัครคัดเลือก 38ค. (2) ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา

กศจ.นครปฐม ประกาศรับสมัครคัดเลือก 38ค. (2) ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา
1. นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ(ผู้อำนวยการหน่วย)
2. นักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการพิเศษ(ผู้อำนวยการกลุ่ม)

เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 10 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ
สมัครได้คนละ 1 ตำแหน่งเท่านั้น
ยื่นใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ http://www.phuketpeo.moe.go.th/2564/20210208133439-jobs-news.pdf

มีข้อสงสัยเพิ่มเติม โทร. 03430 6418, 0 3430 6519 (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม)

 

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์