ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนามาตรฐานอาชีพฯ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์