รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมลงพื้นที่กับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการติดตามและขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์