สพป.ภูเก็ต ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้าย(เพิ่มเติม) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 1 ตำแหน่ง

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์