ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมให้ข้อมูลแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์