หนังสือ “ทศมหาราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์”

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงาน กปร.) ได้จัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ใช้ชื่อว่า “ทศมหาราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์” และเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ แนวทางพระราชดำริ และหลักการทรงงานฯ

ดาวน์โหลดหนังสือ “ทศมหาราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์” คลิกที่นี่

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์