ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์