แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ดาวน์โหลดแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ปี 2563-65 ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

 

หรือไปที่หน้าเอกสารเผยแพร่ คลิกที่นี่