กศจ.ภูเก็ตเรียกใช้บัญชี สพฐ. (บัญชี 9 ตุลาคม 2561) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ลำดับที่ 92 – 101

กศจ.ภูเก็ตเรียกใช้บัญชี สพฐ. (บัญชี 9 ตุลาคม 2561) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ลำดับที่ 92 – 101
ไปขึ้นบัญชี กศจ.ภูเก็ต เพื่อทำการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป โดยท่านที่มีรายชื่อตามลำดับบัญชี สพฐ. ดังกล่าวข้างต้น
หากมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต หรือ ทางอีเมล peepee0355@gmail.com
ในระหว่างวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น.

ดาวน์โหลดใบสมัครและประกาศ คลิกที่นี่ www.phuketpeo.moe.go.th/2563_files/202006031123_pragard.pdf