ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์