ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ตรวจเยี่ยมศูนย์รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ตรวจเยี่ยมศูนย์รับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ผ่านระบบออนไลน์ ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

 

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์