การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ปี 2562