การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ทำงานเชิงบูรณาการ ด้านการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตามแผนก้องกัน ปราบปราม บำบัด ปีพ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต