ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. โครงการครูพัฒนาท้องถิ่น ปี 62

จิรวัฒน์ เพชรกุล /ประชาสัมพันธ์