กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

หนังสือถึงผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนทุกโรง

ประกาศรับสมัคร นักเรียน ม.1 (สิ่งที่ส่งมาด้วย1)

ประกาศรับสมัคร นักเรียน ม.4 (สิ่งที่ส่งมาด้วย2)

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์