กศจ.ภูเก็ตได้มีประกาศสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศและแบบฟอร์มสมัคร คลิกที่นี่

 

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์