รายงานการประเมินผล การจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 และการจัดงานเผยแพร่ผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการประเมินผล การจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 และการจัดงานเผยแพร่ผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ

คลิกที่ http://bit.ly/2V4GxCY เพื่อดาวน์โหลดเอกสารรายงาน

โพสต์โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2019

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์