สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. ’62

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 16.30 น. นายสันติ โคจีจุล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมปล่อยขบวนรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เพื่อไปเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ โค้งสุดท้ายการเลือกตั้ง ส.ส. “Big Day” ตาม โครงการ ผลิตสื่อและจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรืองการเลือกตั้ง ส.ส. ณ สนามชัย อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์