การเลือกตั้ง ส.ส. วันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค. 2562

วันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค. 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น.
เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งนี้ รับบัตรใบเดียว กาเบอร์เดียว ได้ผลสามอย่าง

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์