กศจ.ภูเก็ต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก โครงการ สควค. เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพม.14

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศ เข้ารับการประเมินฯ ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์