ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รวมทั้งสิ้น 10 รายการ งบประมาณ 973,600 บาท

#### ดำเนินการประกวดราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ####

 

ดาวน์โหลดเอกสารและอ่านรายละเอียดทั้งหมด ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

1.ประกาศประกวดราคาซื้อ

2.เอกสารประกวดราคา

3.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขในการซื้อขาย

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์