รมว.ศึกษาธิการ หนุน ข้อเสนอ ป.ป.ช.กฎเหล็กคุมแป๊ะเจี๊ย

รมว.ศึกษาธิการ เผย ครม.รับทราบมาตรการ ป.ป.ช.สกัดเงินแป๊ะเจี๊ย มอบ สพฐ.ดำเนินการตามนโยบาย ชี้ มาตรการบางข้ออาจยกเลิกไม่ได้เตรียมเข้าบอร์ดกพฐ.สรุปแนวทางรับนักเรียน 8 ก.พ.นี้  เชื่อจะสร้างความโปร่งใสในการรับนักเรียนมากขึ้น

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุม ครม.ได้รับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอ  ซึ่งที่ประชุมมอบให้ ศธ.เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องรับมาตรการเรื่องดังกล่าวไปดำเนินการการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอของ ป.ป.ช. สำหรับสาระสำคัญของมาตรการดังกล่าว ประกอบด้วย ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์การรับนักเรียนกรณีนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษทั้ง 7 ข้อ เนื่องจากเป็นช่องทางสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาการทุจริต นอกจากนี้ ให้กำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณสัดส่วนการรับนักเรียน โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการให้เด็กได้ศึกษาต่อยังสถานศึกษาใกล้บ้าน ส่วนข้อเสนอต่อศธ.นั้น ป.ป.ช.เห็นควรให้มีการสุ่มตรวจสอบรายได้ของสถานศึกษาทั้งก่อนและหลังช่วงเวลาการรับนักเรียน โดยเฉพาะการตรวจสอบเงินบริจาคของสถานศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูงเป็นประจำทุกปี และเปิดเผยข้อมูลรายรับรายจ่ายของแต่ละสถานศึกษา

 

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า  ทั้งนี้ข้อเสนอของ ป.ป.ช.ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เราจะทำให้การรับนักเรียนเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรม ซึ่งที่สำคัญตนย้ำมาตลอดว่าการรับนักเรียนจะต้องตรวจสอบได้ เพราะไม่เช่นนั้นก็จะมีปัญหาเหมือนที่ผ่านมาโรงเรียนดังเรียกรับเงินแลกที่นั่งเรียน ซึ่งตนไม่อยากให้เกิดเรื่องทุจริตในการรับนักเรียนเนื่องจากจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการศึกษา ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ สพฐ.ไปดำเนินการตามข้อเสนอของ ป.ป.ช.แล้ว ส่วนจะมีแนวปฎิบัติการรับนักเรียนออกมาในรูปแบบใดนั้นคงต้องรอให้มีการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ในวันที่ 8 ก.พ.62 นี้ ซึ่งตนคิดว่าน่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจน

เครดิตข่าว : เดลินิวส์ออนไลน์