ขอเชิญชวนหน่วยงานและสถานศึกษา เสนอชื่อสตรี บุคคล และหน่วยงาน องค์กร เข้าร่วมรับคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงาน องค์กร ดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562

ขอเชิญชวนหน่วยงานและสถานศึกษา เสนอชื่อสตรี บุคคล และหน่วยงาน องค์กร เข้าร่วมรับคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงาน องค์กร ดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 รายละเอียดทั้งหมด คลิกที่นี่ https://goo.gl/3mxBDj

จิรวัฒน์ เพชรกุล ประชาสัมพันธ์